השכרת דירות יוקרה, לחיות ברמה הגבוהה ביותר מבלי לשלם את המחיר העצום של רכישה

בעוד שפרוייקטים נדלנ"ים רבים נבנים עבור השקעות ורכישות עתידות בקרב משפחות צעירות, אוכלוסייה צעירה ואף ...